Helle Holmgren Jensen
§75 Støtteperson

Har du brug for en at snakke med?

Er dit barn/børn blevet anbragt?

Synes du, at det kan være svært at samarbejde med kommunen?

Jeg arbejder som professionel § 75 støtteperson, og kan støtte dig i lige præcis det, du synes kan være svært i forhold til at dit barn/ børn er anbragt.

Jeg er desuden aktiv i PS-foreningen, der er en forening for professionelle støtteperson.

Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale på tlf.nr. 26 21 81 09 eller skriv til mig på mail: helle.holmgren@gmail.com.

Kontakt

Telefon:
+45 26 21 81 09

E-mail:
Helle.holmgren@gmail.com

§75 Støtteperson

Forældre til anbragte børn har ret til en støtteperson iht. Barnets Lov § 75( pr. 01.01.2024). 

Støttepersonen skal være uvildig og uafhængig af socialforvaltningen, og er et tilbud til forældre. Opgaven kan udføres før, under og efter en anbringelse.

Hvis du har fået anbragt dit barn, har du ret til en forældrestøtte. Min opgave er at lytte til dig, og støtte dig i den svære situation, det er at få sit barn anbragt. Jeg er uafhængig af kommune, og skal ikke fortælle din sagsbehandler, hvad vi taler om. Jeg kan støtte dig i samarbejdet med din kommune, samt være med til at læse og forstå materialet omkring anbringelsen.

Jeg kan støtte dig i samarbejdet med anbringelsesstedet, og støtte dig i at have kontakt til dit barn. Jeg har ingen indflydelse på beslutninger om dit barns anbringelse. Det er din sagsbehandler, der skal bevilge timetal og støtteperiode. Det er gratis for dig at have en §75 Støtteperson.

Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om forældrestøtte. Du kan også gå ind på PS foreningens hjemmeside psforeningen.dk og læse mere om ordningen.

§32 Familiekonsulent

Som familiekonsulent kan jeg tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til familier, der har vanskeligheder med at få familielivet til at fungere tilfredsstillende. Med baggrund i mine mange års erfaring og uddannelse som familiebehandler kan jeg udføre mange typer af opgaver.

Arbejdet kan være praktisk – pædagogisk, eller mere strukturerede samtaler. I nogle familier kan et godt redskab være at arbejde med video, efterfulgt af samtaler. Jeg arbejder systemisk og ud fra et neuro- affektivt perspektiv. Udgangspunktet er altid forældrenes oplevelse af, hvad problematikken er. Relationerne i familien og ressourcerne er i fokus. Det foregår altid i familiens hjem.

Jeg er respektfuld overfor familierne, og søger at arbejde etisk ordentligt med børnenes tarv og trivsel for øje.

Hvem er jeg?

Helle Holmgren Jensen - Født 1966 - Bor i Holbæk - Har en søn.

Jeg har siden starten af 1990'erne arbejdet og uddannet mig indenfor det sociale område og været selvstændig §75 Støtteperson og socialkonsulent siden 2013. Jeg har arbejdet som familiebehandler i en vestsjællandsk kommune igennem en årrække, været dagplejepædagog, arbejdet i Dansk Røde Kors og som socialpædagog på opholdssted mv. Derudover har jeg siden 2006 løbende haft opgaver som § 54.1 støtteperson ( nu §75) for forskellige kommuner. Igennem PS-foreningen får jeg løbende information om nyt lovstof, der kan være med til at sikre forældre og børns retssikkerhed, samt været aktiv i bestyrelsen gennem flere år. Derudover deltager jeg i kurser, og erfaringsgruppe. Jeg har i en årrække haft Cand. psyk. Susan Hart som supervisor, og har p.t May Scharling som supervisor.

Jeg er uddannet socialpædagog, supervisor fra Centret ved Søerne, ICDP-terapeut fra University College Nordjylland, og systemisk terapeutisk uddannelse fra Inpraxis. Derudover er jeg uddannet som instruktør i "klar til barn" kurset fra socialstyrelsen, samt PREP-lederuddannelse på Center for Familieudvikling. Jeg har diverse kurser, blandt andet i Neuroaffektiv udviklingspsykologi med Cand. Psyk. Susan Hart, Circle of Security, samarbejdsbaseret problemløsning, kurser om seksuelle krænkelser og overgreb mod børn, samt kursus i børns og Familiers livsvilkår fra Kempler instituttet mv.

Jeg er desuden uddannet Zumba instruktør og underviser 3 gange om ugen.


Referencer 

"Helle Holmgren Jensens faglige erfaring, indsigtsfulde kendskab til problematiske familiemønstre samt professionelle empati var uvurderlig støtte, da jeg pludselig stod i skilsmissekaos og med et barn, der var blevet indberettet af skolen til kommunen, på grund af mistrivsel. Helle Holmgren Jensen var som bisidder og coach i forbindelse med møder i og breve til kommune og statsforvaltningen, og jeg oplevede mig sikret klarhed over min situation og de muligheder, jeg havde, for bedst muligt at kunne støtte mit barn. Som sidegevinst fik jeg overskud til at få mit nye liv i gang. Jeg kan varmt anbefale Helle". Pernille - En mor


Selvstændig §75 Støtteperson samt næstformand og kassere for PS-foreningen. 

Kontakt

Telefon:
+45 26 21 81 09

E-mail:
Helle.holmgren@gmail.com

Kommune samarbejder

Albertslund · Ballerup · Brøndby  Frederikssund · Glostrup · Herlev
Høje-Taastrup · Holbæk · Hvidovre 
Ishøj · Kalundborg · Køge · Lejre
Odsherred · Rødovre · Roskilde 
Rudersdal Solrød · Sorø · Vallensbæk